NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

ภาพกิจกรรม

งานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561

เปิดอ่าน 710 ครั้ง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลบางนมโค จัดโครงการงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยมีนายอนุกูล เรือนแก้ว นายอำเภอเสนา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ