NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามระบบ e-GP)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เปิดอ่าน 172 ครั้ง เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2562 ย้อนกลับ

ดาวน์โหลด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามระบบ e-GP)อื่น ๆ