NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติราชการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

เปิดอ่าน 0 ครั้ง เมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2561 ย้อนกลับ

ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติราชการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2560


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ