NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

ประกาศสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560

เปิดอ่าน 0 ครั้ง เมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2561 ย้อนกลับ

ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลบางนมโค เรื่องผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560

ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560


ประกาศสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)อื่น ๆ