NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การงดจ่ายกระแสไฟฟ้า วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 - 13.00 น บริเวณหมู่ที่ 8

เปิดอ่าน 61 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ย้อนกลับ


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ