นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

งบประจำปี/รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2565) พิมพ์ย้อนกลับเว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น