นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

ภาพกิจกรรม

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 นายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค ได้มอบหมายให้ นายจิรภัทร กิจลำมี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

09 กรกฎาคม 2567 | อ่าน 28 ครั้ง

วันที่ 3 กรกฏาคม 2567 เทศบาลตำบลบางนมโค ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางนมโค และสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567

03 กรกฎาคม 2567 | อ่าน 62 ครั้ง

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2567 พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

01 กรกฎาคม 2567 | อ่าน 36 ครั้ง

วันที่ 10 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลบางนมโค ได้ดำเนินการจัดประชุมแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

10 เมษายน 2567 | อ่าน 83 ครั้ง

วันที่ 12 มีนาคม 2567 นายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค จัดประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ

12 มีนาคม 2567 | อ่าน 85 ครั้ง

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 นายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) และเข้ารับประกาศนียบัตรดชูเกียรติ

08 ธันวาคม 2566 | อ่าน 39 ครั้ง

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลบางนมโค โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปศุสัตว์อำเภอเสนา ดำเนินโครงการทำหมันสุนัข แมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

12 มิถุนายน 2566 | อ่าน 295 ครั้ง

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสอนน้องลอยตัวในน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

09 มิถุนายน 2566 | อ่าน 446 ครั้ง

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการควบคุมป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออกตำบลบางนมโค ประจำปีงบประมาณ 2566

09 มิถุนายน 2566 | อ่าน 289 ครั้ง

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค เป็นประธานในการทำพิธียกเสาเอกอาคารสำนักงานอาคาร 3 ชั้นหลังใหม่

09 มิถุนายน 2566 | อ่าน 214 ครั้ง

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลบางนมโค จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน บำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณฝั่งสี่แยกบางปลาหมอสานใน ถึง ประตูน้ำหมู่ที่ 5

02 มิถุนายน 2566 | อ่าน 99 ครั้ง

วันที่ 25 พฤษาภาคม 2566 เวลา 09.45 น.นายเอกชัย การวัฒนี ปลัดเทศบาลตำบลบางนมโค ลงพื้นที่ตรวจสอบ บ้านนางรติกร ปลอดโปร่ง ม.9 ซึ่งได้รับผลกระทบจากลมแรง ทำให้ต้นไม้ล้มทับหลังคาบ้านเสียหาย

25 พฤษภาคม 2566 | อ่าน 168 ครั้ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น