นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

ภาพกิจกรรม

วันที่ 25 พฤษาภาคม 2566 เวลา 09.45 น.นายเอกชัย การวัฒนี ปลัดเทศบาลตำบลบางนมโค ลงพื้นที่ตรวจสอบ บ้านนางรติกร ปลอดโปร่ง ม.9 ซึ่งได้รับผลกระทบจากลมแรง ทำให้ต้นไม้ล้มทับหลังคาบ้านเสียหาย

25 พฤษภาคม 2566 | อ่าน 17 ครั้ง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายเอกชัย การวัฒนี ปลัดเทศบาลตำบลบางนมโค ลงพื้นที่บ้านนายมนัส สนใจ หมู่ที่ 9 สำรวจเพื่อให้การช่วยเหลือ พร้อมให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ หลังประสบเหตุวาตภัย จากลมกรรโชกแรง พัดบ้าน

25 พฤษภาคม 2566 | อ่าน 25 ครั้ง

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จากเหตุอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านพักอาศัย

23 พฤษภาคม 2566 | อ่าน 26 ครั้ง

วันที่ 18 - 19 พฤษาภคม 2566 นายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าเพื่อการจำหน่าย และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการขายผ่านช่องทองตลาดออนไลน์

18 พฤษภาคม 2566 | อ่าน 20 ครั้ง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 กองสาธารณสุขฯ ได้ออกดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกัน/ควบคุมโรคไข้เลือดออกให้กับโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256

16 พฤษภาคม 2566 | อ่าน 18 ครั้ง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลบางนมโค จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน บำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณหมู่บ้านทานตะวัน

16 พฤษภาคม 2566 | อ่าน 10 ครั้ง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลบางนมโค จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน บำเพ็ญประโยชน์ ณ หมู่บ้านทานตะวัน หมู่ที 11

16 พฤษภาคม 2566 | อ่าน 15 ครั้ง

วันที่ 24 เมษายน 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น2ชุด ดำเนินการออกฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4

24 เมษายน 2566 | อ่าน 47 ครั้ง

วันที่ 21 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลบางนมโค ได้ดำเนินการจัดประชุมแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

21 เมษายน 2566 | อ่าน 85 ครั้ง

วันที่ 21 เมษายน 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น 2 ชุด ดำเนินการออกฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2

21 เมษายน 2566 | อ่าน 31 ครั้ง

วันที่ 15 เมษายน 2566 นายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธ สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำ ขอพรผู้สูงอายุ

20 เมษายน 2566 | อ่าน 25 ครั้ง

วันที่ 19 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลบางนมโค จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน บำเพ็ญประโยชน์

19 เมษายน 2566 | อ่าน 35 ครั้ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น