นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

ภาพกิจกรรม

วันที่ 28 กันยายน 2565 นายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

28 กันยายน 2565 | อ่าน 19 ครั้ง

วันที่ 20 ก.ย. 65 นายสมชาย สุวิบาย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบข้าวสารให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบางนมโค

20 กันยายน 2565 | อ่าน 24 ครั้ง

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ประชุมสภาเทศบาลตำบลตำบลบางนมโคสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งทีึ่ 3 ประจำปี 2565

13 กันยายน 2565 | อ่าน 13 ครั้ง

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.ประชุมสภาเทศบาลตำบลตำบลบางนมโคสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งทีึ่ 2 ประจำปี 2565

30 สิงหาคม 2565 | อ่าน 13 ครั้ง

วันที่ 25 ส.ค.65 เทศบาลตำบลบางนมโค นำโดยนายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค ร่วมกันปลูกต้นไม้ โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"รวมใจ

25 สิงหาคม 2565 | อ่าน 46 ครั้ง

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค มอบหมายให้ นางวาสนา ไตรถวิล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค ให้เป็นเกียรติร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง

19 สิงหาคม 2565 | อ่าน 56 ครั้ง

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนากลุ่มสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

17 สิงหาคม 2565 | อ่าน 44 ครั้ง

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโคให้กองสาธารณสุขฯ ออกพ่นยาป้องกันยุงลาย

16 สิงหาคม 2565 | อ่าน 39 ครั้ง

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลบางนมโคจัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

15 สิงหาคม 2565 | อ่าน 55 ครั้ง

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลบางนมโค จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายวิทยา กิจลำม

10 สิงหาคม 2565 | อ่าน 44 ครั้ง

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายรักชาติ สุขสม หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางนมโค ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

10 สิงหาคม 2565 | อ่าน 56 ครั้ง

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565เทศบาลตำบลบางนมโค จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีนายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค เป็นประธานในพิธี

26 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 61 ครั้ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น