นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนดำเนินงาน/แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พิมพ์ย้อนกลับเว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น