นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบเดือน เมษายน 2563 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562- 31 มีนาคม 2563)

รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบเดือน เมษายน 2563 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562- 31 มีนาคม 2563)

แผนดำเนินงาน/รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบเดือน เมษายน 2563 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562- 31 มีนาคม 2563) พิมพ์ย้อนกลับเว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น