นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

รายงานรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบเดือน เมษายน 2562 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 1.2

รายงานรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบเดือน เมษายน 2562 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 1.2

แผนดำเนินงาน/รายงานรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบเดือน เมษายน 2562 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 1.2 พิมพ์ย้อนกลับเว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น