นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

กองช่าง

นายสุทธินันท์ สมบัติจิราภรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 081-581-4765
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง
-ว่าง-
นายช่างเชียนแบบ
นายวสันต์ อบรมศิลป์
นายช่างโยธา
-ว่าง-
วิศวกรโยธา
นางสาวปุณยภัสร์ ฐิติภักดีพรนิธิ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายศุภสิทธิ์ ฤทธิสนธิ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เบอร์โทร 085-388-5646
นายนพรัตน์ ไทยแท้
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร 084-310-9786
นายสำเริง ชมดี
พนักงานขับรถยกกระเช้า
เบอร์โทร 099-364-3805
นายสมพร ยวงใย
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร 083-566-3060
นายนิพนธ์ กิจรัตนี
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร 088-460-4726
นายพนม เกตุนาค
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร 090-0960779
นายบุญยัง ธนะฤทธิ์
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร 087-013-9717
-ว่าง-
คนงานทั่วไป
นายวันเฉลิม เทียนบูชา
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร 086-688-4879
นายสุเทพ ภิญญภาค
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร 085-886-1502
นายสำเริง ธนะสนธิ์
คนงานทั่วไป
นายสำเริง คุณสวัสดิ์
พนักงานขับรถยนต์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น