นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

คณะผู้บริหาร

นายวิทยา กิจลำมี
นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค
เบอร์โทร 065-919-9374
นางวาสนา ไตรถวิล
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค
เบอร์โทร 065-919-9373
นายวิเชียร ทรงลำเจียก
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค
เบอร์โทร 063-187-9912
นายเซ้ง ทองเหลือง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เบอร์โทร 089-515-8586
นายปรีชา ฉายรัศมี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เบอร์โทร 099-227-8884

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น