นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

ข่าวประชาสัมพันธ์

Jan

21

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.32 น. , เปิดอ่าน 5 ครั้ง

Dec

14

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 09.56 น. , เปิดอ่าน 47 ครั้ง

Dec

14

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 09.54 น. , เปิดอ่าน 45 ครั้ง

Nov

10

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.46 น. , เปิดอ่าน 64 ครั้ง

Oct

04

เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2564 เวลา 15.06 น. , เปิดอ่าน 101 ครั้ง

Oct

04

เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2564 เวลา 15.01 น. , เปิดอ่าน 16 ครั้ง

Sep

17

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 11.44 น. , เปิดอ่าน 104 ครั้ง