นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

ข่าวประชาสัมพันธ์

Aug

10

Aug

10

Jul

27

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.48 น. , เปิดอ่าน 1 ครั้ง

Jul

05

เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.58 น. , เปิดอ่าน 21 ครั้ง