นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

หน่วยตรวจสอบภายใน

นายเอกชัย การวัฒนี
ปลัดเทศบาลตำบลบางนมโค
นางสาวจันทร์สยาม ภู่ประเสร็ฐ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เบอร์โทร 0871228903

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น