นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

รายงานผลการติดตามและประเมินผลและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการติดตามและประเมินผลและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนดำเนินงาน/รายงานผลการติดตามและประเมินผลและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พิมพ์ย้อนกลับเว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น