นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

กองสวัสดิการสังคม

นางพชรรวรรณ ทองดอนน้อย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร 0655182198
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางสาวภาสินี สัญญากร
นักพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร 0822341747
-ว่าง-
นักสังคมสงเคราะห์
นางสาวแสงเดือน เกิดกิจ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร 0813854304
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น