นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

สมาชิกสภา

นายธนู เรืองเดช
ประธานสภาเทศบาลตำบลบางนมโค
เบอร์โทร 081-948-2350
นางลัดดาวัลย์ สนเอี่ยม
รองประธานสภาเทศบาล
เบอร์โทร 080-419-7894
นายประเสริฐ ทรัพย์พานิช
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทร 087-363-7019
นายไพรินทร์ สัยยะนิฐี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทร 081-806-1522
นายประชา สุวรส
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทร 098-304-0926
นายประดับ ทรงมะลิ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทร 089-612-0522
นายสุรินทร์ ธนะสัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทร 089-900-4757
ร้อยตำรวจเอกสุเทพ โตสูง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทร 084-146-2503
นายปัญญา กลิ่นหอม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทร 083-698-3424
นายสุทีป เกตุจำปา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทร 086-759-1609
นายมาโนช ศุภผล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทร 091-168-4506
นายประทุม ธนะนาม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทร 081-918-2491

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น