นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

รายงานผลการติดตามและประเมินผลและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม 2563- กันยายน 2564)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม 2563- กันยายน 2564)

แผนดำเนินงาน/รายงานผลการติดตามและประเมินผลและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม 2563- กันยายน 2564) พิมพ์ย้อนกลับเว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น